Stejně jako v minulých letech, i v roce letošním ocenil Královéhradecký kraj města, organizace, inovativní projekty a osobnosti, které přispěly mimořádným počinem nebo dlouhodobou systematickou prací k rozvoji, kvalitě a dostupnosti sociálních služeb v regionu.
Slavnostní udílení se letos uskutečnilo ve středu 4. 10. 2023 v hradecké filharmonii a komise
udělila dvanáct cen v šesti kategoriích.

Poděkovat všem přítomným přišel Martin Červíček – hejtman Královéhradeckého kraje. Ocenění předávala Martina Berdychová – náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí a Zdeněk Fink – člen rady pro oblast zdravotnictví.
V kategorii Dobrovolnictví vybrala k ocenění dobrovolnici Renatu Moravcovou, která je předsedkyní spolku Doteky naděje. Tento spolek je členem Krajské rady seniorů Královéhradeckého kraje.
Renata Moravcová, ač je již 23 let nevidomá, spoustu svého času věnuje nejen handicapovaným dětem a dospělým, ale i seniorům.
Společně s JUDr. Martou Hradeckou a Ing. Mgr. Petrem Tojnarem založila spolek
DOTEKY NADĚJE, z. s., který od roku 2019 pomáhá řešit různé problémy, které lidem se zdravotním postižením, ale i seniorům běžný život přináší. Připravuje i různé volnočasové aktivity.
Během nich si vždy společný čas užívají handicapovaní s těmi zdravými a učí se tak žít na tomto světě spolu, a ne pouze vedle sebe.
Členové spolku, pod vedením Renaty Moravcové, jezdí s projektem PUTOVÁNÍ S HANDICAPEM do různých škol, knihoven, letních táborů, ale i Domovů důchodců a dětských oddělení nemocnic. Renata Moravcová tak navázala na svoji dlouholetou činnost, kdy sama jezdila po školách na různé besedy.
Všude tam, kam jsou pozváni učí přítomné, jak k handicapovaným lidem přistupovat a jak jim pomoci zvládnout překážky a těžkosti, které na ně ve veřejných budovách a prostorech čekají. Také jim předvádějí různé kompenzační pomůcky, které si všichni můžou vyzkoušet., Otevírají i KAVÁRNY VE TMĚ, kam zvou návštěvníky užít si posezení v úplné tmě atd.

Tuto práci se členy spolku rozšířila i na domovy důchodců, seniorské kluby, letní tábory, dětské oddělení nemocnice a další v celém Královéhradeckém kraji.

Nevidomou Renatu Moravcovou doprovodil na podium k převzetí ocenění kromě jejího vodícího psa Lexe i Petr Tojnar, předseda Krajské rady seniorů Královéhradeckého kraje.

Petr Tojnar

Předseda KRS KHK