Putování s hendikepem na 1. stupni ZŠ v Červeném Kostelci 20. – 21.9.2022

Chtěli bychom poděkovat především paní Renatě Moravcové a všem zúčastněným ze spolku DOTEKY NADĚJE z. s., kteří pro naše žáky z 1. stupně ZŠ V. Hejny uspořádali již druhé setkání, tentokrát pod názvem Putování s
hendikepem. Všichni plnili úkoly na stanovištích s velkým zápalem, na
vlastní kůži si vyzkoušeli některé činnosti z běžného života bez zrakové opory.
Prohlédli si i různé kompenzační pomůcky, které lidem se zrakovým postižením
usnadňují běžný život. Na závěr byl předán paní Moravcové malý finanční
příspěvek na dobrou věc, jakým výše jmenovaný spolek bezesporu je. Bylo to pro všechny obohacující a poučné dopoledne, kdy se žáci dozvěděli mnoho informací o tom, jak to chodí v běžném životě
lidí se zrakovým postižením.