Pro mnohé z vás bylo úterý 20. 4. 2021 docela obyčejným dnem, ale my, když jsme ráno po delším čase opět společně odjížděli do Prahy na různá jednání, věděli jsme, že pro nás bude tento den něčím výjimečný a sebou jsme si vezli něco, co běžně nevozíme.

          A tak, když už byla ta pracovní část tohoto dne, který zdobily sluneční paprsky za námi, vydali jsme se MHD na Staroměstské náměstí.

Právě zde najdete na dlažbě namalované křížky, fotky, kytičky a spoustu svíček, jako vzpomínku na ty, kterým pandemie vzala život.

          Uctít památku všech zemřelých na tuto zákeřnou nemoc během posledního roku, jsme přišli i my a k té spoustě plamínků jsme přidali i ty naše.

          Velká síla tohoto místa určitě každého na chvíli zastaví a donutí vás přemýšlet o velkém smutku těch, kteří přišli o někoho blízkého jejich srdci.

          Staroměstské náměstí se stalo místem reálné symboliky, kde posíláme naše vzpomínky těm, kteří tu ještě chtěli s námi být, ale už nejsou.

Pojďme s velkou pokorou a vděčností děkovat za ty, které máme okolo sebe a dávají nám tu velkou sílu překonat překážky a smutnění, které nám všem život přináší. 

 

Petr Tojnar a Renata